Thông tin về doanh nghiệp

HAMYCO – CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ
Cụm CN Hà Mỵ, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
(0271) 3.871.888 – 3.872.832 – Fax: (0271) 3.871.998

CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Tòa nhà Millennium Masteri,132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

(0908) 0909 80