Hệ thống phân phối

Hiện nay sản phẩm hạt điều của   HAMYCO  đã có mặt tại hầu hết các hệ thống siêu thị Coop-Mart, Big C, Metro trên khắp cả nước và đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như: Châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Hong Kong, Thái Lan…