Hiện nay sản phẩm hạt điều của HAMY đã có mặt tại hầu hết các hệ thống siêu thị, các kênh thương mại điện tử trên khắp cả nước và đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như: Châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Hong Kong, Thái Lan…